“אני רגישה יותר לצרכים שלי ויש לי יותר כבוד כלפי עצמי. למדתי איך לגלות את הגבולות שלי ולעמוד בהם.”